Most Recent Additions*

PDF

A mini-review for cancer immunotherapy: Molecular understanding of PD-1/PD-L1 pathway & translational blockade of immune checkpoints
Yongshu Li, Fangfei Li, Feng Jiang, Xiaoqing Lv, Rongjiang Zhang, Aiping Lu, and Ge Zhang

 

The role of brand equity and face saving in Chinese luxury consumption
Noel Yee-Man Siu, Ho Yan Kwan, and Celeste Yunru Zeng

 

Physical activity and sedentary time among children with disabilities at school
Cindy H. P. Sit, Thomas L. McKenzie, Ester Cerin, Bik Chu Chow, Wendy Y. Huang, and Jie Yu

 

Responding to globalisation: The case of elite artistic gymnastics in China
Jinming Zheng, Tien-Chin Tan, and Bairner Alan

 

Competitive balance trends in elite table tennis: The Olympic Games and World Championships 1988-2016
Jinming Zheng, Taeyeon Oh, Seungmo Kim, Geoff Dickson, and Veerle De Bosscher

 

New platinum(II) one-armed Schiff base complexes for blue and orange PHOLEDs applications
Jie Zhang, Xunjin Zhu, Aiguo Zhong, Wenping Jia, Fengshou Wu, Dan Li, Hongbo Tong, Chenglin Wu, Wenyuan Tang, Ping Zhao, Lei Wang, and Deman Han

 

Near-infrared emissive lanthanide hybridized carbon quantum dots for bioimaging applications
Fengshou Wu, Huifang Su, Xunjin Zhu, Kai Wang, Zhenfeng Zhang, and Wai-Kwok Wong

 

New terthiophene-conjugated porphyrin donors for highly efficient organic solar cells
Liangang Xiao, Song Chen, Ke Gao, Xiaobin Peng, Feng Liu, Yong Cao, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

 

Study of arylamine-substituted porphyrins as hole-transporting materials in high-performance perovskite solar cells
Song Chen, Peng Liu, Yong Hua, Yuanyuan Li, Lars Kloo, Xingzhu Wang, Beng Ong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

 

Cultural threats in culturally mixed encounters hamper creative performance for individuals with lower openness to experience
Xia Chen, Angela K. Y. Leung, Daniel Y. J. Yang, Chi-yue Chiu, Zhong-quan Li, and Shirley Y. Y. Cheng

 

Redefining home: How cultural distinctiveness affects the malleability of in-group boundaries and brand preferences
Carlos J. Torelli, Rohini Ahluwalia, Shirley Y. Y. Cheng, Nicholas J. Oslon, and Jennifer L. Stoner

PDF

Inhibition of the Ras/Raf interaction and repression of renal cancer xenografts in vivo by an enantiomeric iridium(III) metal-based compound
Li-Juan Liu, Wanhe Wang, Shi-Ying Huang, Yanjun Hong, Guodong Li, Sheng Lin, Jinglin Tian, Zongwei Cai, Hui-Min David Wang, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

 

Application of static modeling ­­in the prediction of in vivo drug–drug interactions between rivaroxaban and antiarrhythmic agents based on in vitro inhibition studies
Eleanor Jing Yi Cheong, Janice Jia Ni Goh, Yanjun Hong, Gopalakrishnan Venkatesan, Yuanjie Liu, Gigi Ngar Chee Chiu, Pipin Kojodjojo, and Eric Chun Yong Chan

PDF

Mechanism of artemisinin resistance for malaria PfATP6 L263 mutations and discovering potential antimalarials: An integrated computational approach
N. Nagasundaram, George Priya C. Doss, Chiranjib Chakraborty, V. Karthick, D. Thirumal Kumar, V. Balaji, R. Siva, Aiping Lu, Ge Zhang, and Hailong Zhu

PDF

Zika: How safe is India?
C. George Priya Doss, R. Siva, B. Prabhu Christopher, Chiranjib Chakraborty, and Hailong Zhu

PDF

Metabolomics and Its application in the development of discovering biomarkers for osteoporosis research
Huanhuan Lv, Feng Jiang, Daogang Guan, Cheng Lu, Baosheng Guo, Chileung Chan, Songlin Peng, Baoqin Liu, Wenwei Guo, Hai Long Zhu, Xuegong Xu, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

PlaMoM: A comprehensive database compiles plant mobile macromolecules
Daogang Guan, Bin Yan, Christoph Thieme, Jingmin Hua, Hailong Zhu, Kenneth R. Boheler, Zhongying Zhao, Friedrich Kragler, Yiji Xia, and Shoudong Zhang

*Updated as of 09/26/17.