Follow

Submissions from 2021

PDF

Rationalizing device performance of perylenediimide derivatives as acceptors for bulk-heterojunction organic solar cells, Hang Yin, Song Chen, Pengqing Bi, Xiaopeng Xu, Sin Hang Cheung, Xiaotao Hao, Qiang Peng, Xunjin Zhu, and Shu Kong So

Submissions from 2019

PDF

Bis[di(4-methoxyphenyl)amino]carbazole-capped indacenodithiophenes as hole transport materials for highly efficient perovskite solar cells: the pronounced positioning effect of a donor group on the cell performance, Yong Hua, Song Chen, Dongyang Zhang, Peng Xu, Anxin Sun, Yangmei Ou, Tai Wu, Hanwen Sun, Bo Cui, and Xunjin Zhu

PDF

Prenatal exposure to benzophenones, parabens and triclosan and neurocognitive development at 2 years, Yangqian Jiang, Hongzhi Zhao, Wei Xia, Yuanyuan Li, Hongxiu Liu, Ke Hao, Jia Chen, Xiaojie Sun, Wenyu Liu, Jiufeng Li, Yang Peng, Chen Hu, Chunhui Li, Bin Zhang, Shi Lu, Zongwei Cai, and Shunqing Xu

PDF

Arnicolide D, from the herb Centipeda minima, Is a Therapeutic Candidate against Nasopharyngeal Carcinoma, Rui Liu; Brandon Dow Chan; Daniel Kam-Wah Mok; Chi-Sing Lee; William Chi-Shing Tai; and Sibao ChenDepartment of Applied Biology and Chemical Technology, The Hong Kong Polytechnic University,

PDF

Brevilin A Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Nasopharyngeal Carcinoma, Rui Liu, Zhao Qu, Yushan Lin, Chi-Sing Lee, William Chi-Shing Tai, and Sibao Chen

PDF

Parabens exposure in early pregnancy and gestational diabetes mellitus, Wenyu Liu, Yanqiu Zhou, Jiufeng Li, Xiaojie Sun, Hongxiu Liu, Yanqian Jiang, Yang Peng, Hongzhi Zhao, Wei Xia, Yuanyuan Li, Zongwei Cai, and Shunqing Xu

PDF

Panchromatic Ternary Organic Solar Cells with Porphyrin Dimers and Absorption-Complementary Benzodithiophene-based Small Molecules, Venkatesh Piradi, Xiaopeng Xu, Zaiyu Wang, Jazib Ali, Qiang Peng, Feng Liu, and Xunjin Zhu

PDF

Ln(III) chelates-functionalized carbon quantum dots: Synthesis, optical studies and multimodal bioimaging applications, Fengshou Wu, Liangliang Yue, Lixia Yang, Kai Wang, Genyan Liu, Xiaogang Luo, and Xunjin Zhu

PDF

Water soluble Ln(III)-based metallopolymer with AIE-active and ACQ-effect lanthanide behaviors for detection of nanomolar pyrophosphate, Zhao Zhang, Hui Chang, Yifan Kang, Xinping Li, Huie Jiang, Bailiang Xue, Yaoyu Wang, Xingqiang Lu, and Xunjin Zhu

Submissions from 2018

PDF

Higher-generation type III-B rotaxane dendrimers with controlling particle size in three-dimensional molecular switching, Chak-Shing Kwan, Rundong Zhao, Michel A. Van Hove, Zongwei Cai, and Ken Cham-Fai Leung

PDF

Spexin Acts as Novel Regulator for Bile Acid Synthesis, Cheng-yuan Lin, Ling Zhao, Tao Huang, Lin Lu, Mahjabin Khan, Jie Liu, Linda L. D. Zhong, Zong-wei Cai, Bao-min Fan, Anderson O. L. Wong, and Zhao-xiang Bian

PDF

Sources and oxidative potential of water-soluble humic-like substances (HULISWS) in fine particulate matter (PM2.5) in Beijing, Yiqiu Ma, Yubo Cheng, Xinghua Qiu, Gang Cao, Yanhua Fang, Junxia Wang, Tong Zhu, Jianzhen Yu, and Hu Di

PDF

Magnetically controlled immunosensor for highly sensitive detection of carcinoembryonic antigen based on an efficient “turn-on” cyanine fluorophore, Jing Qian, Di Xu, See-Lok Ho, Kun Wang, Man Shing Wong, and Hung-Wing Li

PDF

Associations between repeated measures of maternal urinary phthalate metabolites during pregnancy and cord blood glucocorticoids, Xiaojie Sun, Jiufeng Li, Shuna Jin, Wenyu Liu, Hongzhi Zhao, Yangqian Jian, Hongxiu Liu, Wei Xia, Zongwei Cai, Shunqing Xu, and Xiantao Shen

PDF

Early-life exposure to endocrine disrupting chemicals associates with childhood obesity, Chunxue Yang, Hin Kiu Lee, Alice Pik Shan Kong, Lee Ling Lim, Zongwei Cai, and Arthur C. K. Chung

PDF

Porphyrin-based thick-film bulk-heterojunction solar cells for indoor light harvesting, Hang Yin, Song Chen, Sin Hang Cheung, Ho Wa Li, Yuemin Xie, Sai Wing Tsang, Xunjin Zhu, and Shu Kong So

Submissions from 2017

Study of arylamine-substituted porphyrins as hole-transporting materials in high-performance perovskite solar cells, Song Chen, Peng Liu, Yong Hua, Yuanyuan Li, Lars Kloo, Xingzhu Wang, Beng Ong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

PDF

A visible-near-infrared absorbing A–π2–D–π1–D–π2–A type dimeric-porphyrin donor for high-performance organic solar cells, Song Chen, Lei Yan, Liangang Xiao, Ke Gao, Wei Tang, Cheng Wang, Chenhui Zhu, Xingzhu Wang, Feng Liu, Xiaobin Peng, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

Application of static modeling ­­in the prediction of in vivo drug–drug interactions between rivaroxaban and antiarrhythmic agents based on in vitro inhibition studies, Eleanor Jing Yi Cheong, Janice Jia Ni Goh, Yanjun Hong, Gopalakrishnan Venkatesan, Yuanjie Liu, Gigi Ngar Chee Chiu, Pipin Kojodjojo, and Eric Chun Yong Chan

PDF

Efficient semisynthesis of (−)-pseudoirroratin A from (−)-flexicaulin A and assessment of their antitumor activities, Lei Guo, Siu Wai Tsang, Tong-Xin Zhang, Kang-Lun Liu, Yi-Fu Guan, Bo Wang, Han-Dong Sun, Hong-Jie Zhang, and Man Shing Wong

PDF

Inhibition and inactivation of human CYP2J2: Implications in cardiac pathophysiology and opportunities in cancer therapy, Aneesh Karkhanis, Yanjun Hong, and Eric Chun Yong Chan

PDF

Inhibition of the Ras/Raf interaction and repression of renal cancer xenografts in vivo by an enantiomeric iridium(III) metal-based compound, Li-Juan Liu, Wanhe Wang, Shi-Ying Huang, Yanjun Hong, Guodong Li, Sheng Lin, Jinglin Tian, Zongwei Cai, Hui-Min David Wang, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

PDF

Fluoro-substituted cyanine for reliable in vivo labelling of amyloid-β oligomers and neuroprotection against amyloid-β induced toxicity, Yinhui Li, Di Xu, Anyang Sun, See-Lok Ho, Chung-Yan Poon, Hei-Nga Chan, Olivia T. W. Ng, Ken K. L. Yung, Hui Yan, Hung-Wing LI, and Man Shing Wong

Luteolin exerted less inhibitory effect on macrophage activation induced by Astragalus polysaccharide than by lipopolysaccharide, Zhi-Peng Li, Quan-Wei Zhang, Wei Wei, Li-Feng Li, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ai-Ping Lu, Zhao-Xiang Bian, and Quan-Bin Han

Utilization of G-quadruplex-forming aptamers for the construction of luminescence sensing platforms, Dik Lung Ma, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Tian-Shu Kang, Quanbin Han, Philip Wai Hong Chan, and Chung-Hang Leung

PDF

Anti-fatigue effects of the unique polysaccharide marker of Dendrobium officinale on BALB/c mice, Wei Wei, Zhi-Peng Li, Tong Zhu, Hau-Yee Fung, Tin-Long Wong, Xin Wen, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, and Quan-Bin Han

PDF

Facile synthesis of N-rich carbon quantum dots from porphyrins as efficient probes for bioimaging and biosensing in living cells, Fengshou Wu, Huifang Su, Kai Wang, Wai Kwok Wong, and Xunjin Zhu

New platinum(II) one-armed Schiff base complexes for blue and orange PHOLEDs applications, Jie Zhang, Xunjin Zhu, Aiguo Zhong, Wenping Jia, Fengshou Wu, Dan Li, Hongbo Tong, Chenglin Wu, Wenyuan Tang, Ping Zhao, Lei Wang, and Deman Han

Submissions from 2016

PDF

Isocryptotanshinone, a STAT3 inhibitor, induces apoptosis and pro-death autophagy in A549 lung cancer cells, Shuhui Guo, Weiwei Luo, Lijuan Liu, Xiaocong Pang, Hong Zhu, Ailin Liu, Jinjian Lu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Yitao Wang, and Xiuping Chen

Identification of an iridium(III)-based inhibitor of tumor necrosis factor-α, Tian-Shu Kang, Zhifeng Mao, Chan-Tat Ng, Modi Wang, Wanhe Wang, Chunming Wang, Simon Ming-Yuen Lee, Yitao Wang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Solution-processed donor-acceptor polymer nanowire network semiconductors for high-performance field-effect transistors, Yanlian Lei, Ping Deng, Jun Li, Ming Lin, Fu Rong Zhu, Tsz-Wai Ng, Chun-Sing Lee, and Beng Ong

PDF

Epigenetic modulation by inorganic metal complexes, Chung-Hang Leung, Li-Juan Liu, Ka-Ho Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Synthesis and characterization of three thienopyridazine-based copolymers and their application in OFET, Chia Juan Lim, Lu Li, Yanlian Lei, Feng Zhou, Bo Wu, Xuyao Liu, Furong Zhu, Beng S. Ong, Xiao Hu, Haibin Su, and Siu-Choon Ng

A G-quadruplex-selective luminescent probe with an anchor tail for the switch-on detection of thymine DNA glycosylase activity, Sheng Lin, Tian-Shu Kang, Lihua Lu, Wanhe Wang, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

A G-pentaplex-based assay for Cs+ ions in aqueous solution using a luminescent Ir(III) complex, Sheng Lin, Chao Yang, Zhifeng Mao, Bingyong He, Yi-Tao Wang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Determination of cell metabolite VEGF165 and dynamic analysis of protein–DNA interactions by combination of microfluidic technique and luminescent switch-on probe, Xuexia Lin, Ka-Ho Leung, Ling Lin, Luyao Lin, Sheng Lin, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, and Jin-Ming Lin

PDF

Biofunctional activities of Equisetum ramosissimum extract: Protective effects against oxidation, melanoma, and melanogenesis, Pin-Hui Li, Yu-Pin Chiu, Chieh-Chih Shih, Zhi-Hong Wen, Laura Kaodichi Ibeto, Shu-Hung Huang, Chien Chih Chiu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Yaw-Nan Chang, and Hui-Min David Wang

PDF

Inhibition of the p53/hDM2 protein-protein interaction by cyclometallated iridium(III) compounds, Li-Juan Liu, Bingyong He, Jennifer A. Miles, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Weng Ian Che, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Andrew J. Wilson, Dik Lung Ma, and Chung-Hang Leung

PDF

Chemical structure and immunomodulating activities of an α-glucan purified from Lobelia chinensis lour, Xiao-Jun Li, Wan-Rong Bao, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, Ge Zhang, Aiping Lu, Shun-Chun Wang, and Quanbin Han

A versatile nanomachine for the sensitive detection of platelet-derived growth factor-BB utilizing a G-quadruplex-selective iridium(III) complex, Lihua Lu, Zhifeng Mao, Tian-Shu Kang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

A novel dinuclear iridium(III) complex as a G-quadruplex-selective probe for the luminescent switch-on detection of transcription factor HIF-1α, Lihua Lu, Modi Wang, Zhifeng Mao, Tian-Shu Kang, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

A luminescent G-quadruplex-selective iridium(III) complex for the label-free detection of lysozyme, Lihua Lu, Wanhe Wang, Modi Wang, Tian-Shu Kang, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Quanbin Han, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Development of a luminescent G-quadruplex-selective iridium(III) complex for the label-free detection of adenosine, Lihua Lu, Hai-Jing Zhong, Bingyong He, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Rhodium complexes as therapeutic agents, Dik Lung Ma, Modi Wang, Zhifeng Mao, Chao Yang, Chan-Tat Ng, and Chung-Hang Leung

A tutorial review for employing enzymes for the construction of G-quadruplex-based sensing platforms, Dik Lung Ma, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Chao Yang, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, Quanbin Han, and Chung-Hang Leung

Cucurbitacin E induces caspase-dependent apoptosis and protective autophagy mediated by ROS in lung cancer cells, Guixin Ma, Weiwei Luo, Jinjian Lu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Yitao Wang, and Xiuping Chen

A long lifetime switch-on iridium(III) chemosensor for the visualization of cysteine in live zebrafish, Zhifeng Mao, Modi Wang, Jinbiao Liu, Li-Juan Liu, Simon Ming-Yuen Lee, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Application of iridium(III) complex in label-free and non-enzymatic electrochemical detection of hydrogen peroxide based on a novel “on-off-on” switch platform, Xiangmin Miao, Chao Yang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Quantification of Cancer Biomarkers in Serum Using Scattering-Based Quantitative Single Particle Intensity Measurement with a Dark-Field Microscope, Chung-Yan Poon, Lin Wei, Yueling Xu, Bo Chen, Lehui Xiao, and Hung-Wing Li

Psoralidin induced reactive oxygen species (ROS)-dependent DNA damage and protective autophagy mediated by NOX4 in breast cancer cells, Guowen Ren, Weiwei Luo, Wen Sun, Yanan Niu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Yitao Wang, Jin-Jian Lu, and Xiuping Chen

2-Methoxy-6-acetyl-7-methyljuglone (MAM), a natural naphthoquinone, induces NO-dependent apoptosis and necroptosis by H2O2-dependent JNK activation in cancer cells, Wen Sun, Jiaolin Bao, Wei Lin, Hongwei Gao, Wenwen Zhao, Qingwen Zhang, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, Jinjian Lu, and Xiuping Chen

An individual nanocube-based plasmonic biosensor for real-time monitoring the structural switch of the telomeric G-quadruplex, Yuanyuan Tian, Lei Zhang, Jingjing Shen, Lingzhi Wu, Hongzhang He, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Weibing Wu, Quli Fan, Wei Huang, and Lianhui Wang

PDF

Conjugating a groove-binding motif to an Ir(III) complex for the enhancement of G-quadruplex probe behavior, Modi Wang, Zhifeng Mao, Tian-Shu Kang, Chun-Yuen Wong, Jean-Louis Mergny, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Development of an iridium(III) complex as a G-quadruplex probe and its application for the G-quadruplex-based luminescent detection of picomolar insulin, Modi Wang, Wanhe Wang, Tian-Shu Kang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Synthesis of platinum(II) and palladium(II) complexes with 9,9-dihexyl-4,5-diazafluorene and their in vivo antitumour activity against Hep3B xenografted mice, Q. W. Wang, P. L. Lam, R. S. M. Wong, G. Y. M. Cheng, K. H. Lam, Z. X. Bian, C. L. Ho, Y. H. Feng, R. Gambari, Y. H. Lo, W. Y. Wong, and C. H. Chui

A long lifetime luminescent iridium(III) complex chemosensor for the selective switch-on detection of Al3+ ions, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Modi Wang, Li-Juan Liu, Wei Jing Daniel Kwong, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Structure characterization and immunomodulating effects of polysaccharides isolated from Dendrobium officinale, Wei Wei, Feng Lei, Wan-Rong Bao, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Shao-Ping Nie, and Quanbin Han

PDF

TLR-4 may mediate signaling pathways of Astragalus polysaccharide RAP induced cytokine expression of RAW264.7 cells, Wei Wei, Hai-Tao Xiao, Wan-Rong Bao, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Xiao-Qiang Han, Chun-Hay Ko, Lau Clara Bik-San, Chun-Kwok Wong, Kwok-Pui Fung, Ping-Chung Leung, Zhaoxiang Bian, and Quanbin Han

Comprehensive quantitative analysis of Chinese patent drug YinHuang drop pill by ultra high-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry, Tin-Long Wong, Ya-Qi An, Bing-Chao Yan, Rui-Qi Yue, Tian-Bo Zhang, Hing-Man Ho, Tian-Jing Ren, Fung Hau-Yee, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Zhong-Liang Liu, Jian-Xin Pu, Quanbin Han, and Han-Dong Sun

Near-infrared emissive lanthanide hybridized carbon quantum dots for bioimaging applications, Fengshou Wu, Huifang Su, Xunjin Zhu, Kai Wang, Zhenfeng Zhang, and Wai-Kwok Wong

New terthiophene-conjugated porphyrin donors for highly efficient organic solar cells, Liangang Xiao, Song Chen, Ke Gao, Xiaobin Peng, Feng Liu, Yong Cao, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

Structure-based screening and optimization of cytisine derivatives as inhibitors of the menin–MLL interaction, Hai-Jing Zhong, Bo Ra Lee, Joshua William Boyle, Wanhe Wang, Dik Lung Ma, Philip Wai Hong Chan, and Chung-Hang Leung

Framework isomerism: Highly augmented copper(II)-paddlewheel-­based MOF with unusual (3,4)-net topology, Nianyong Zhu, Debobroto Sensharma, Paul Wix, Matthew J. Lennox, Tina Düren, Wai Yeung Wong, and Wolfgang Schmitt

Submissions from 2015

Spontaneous deposition of Prussian blue on reduced graphene oxide – gold nanoparticles composites for the fabrication of electrochemical biosensors, Xiaoyun Bai and Kwok-Keung Shiu

The Detection of Pb2+ Using Glutathione Capped Mn Doped ZnS QDs, Wei Bian, Hao Zhang, Fang Wang, Jing Ma, Yanli Wei, Shaomin Shuang, and Zongwei Cai

Directional Plk1 inhibition-driven cell cycle interruption using amphiphilic thin-coated peptide-lanthanide upconversion nanomaterials as in vivo tumor suppressors, Chi-Fai Chan, Rongfeng Lan, Ming-Kiu Tsang, Di Zhou, Sam Lear, Wai-Lun Chan, Steven L. Cobb, Wai-Kwok Wong, Jianhua Hao, Wing-Tak Wong, and Ka-Leung Wong

Silver triflate catalyzed cyclopropyl carbinol rearrangement for benzo[b]oxepine and 2H-chromene synthesis, Philip Wai Hong Chan, Wan Teng Teo, Shaun Wei Yong Koh, Bo Ra Lee, Benjamin James Ayers, Dik Lung Ma, and Chung-Hang Leung

A novel tetradentate ruthenium(II) complex containing tris(2- pyridylmethyl)amine (tpa) as an inhibitor of beta-amyloid fibrillation, Sharon Lai-Fung Chan, Lihua Lu, Tsz Lung Lam, Siu-Cheong Yan, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

The reported anomalous emission intensity of the D-5(0) -> F-7(4) transition of Eu3+ in a molybdate double perovskite, Wai-Lun Chan, Zhenyu Liu, Shengbo Lu, Peter A. Tanner, and Ka-Leung Wong

PDF

Halofuginone inhibits colorectal cancer growth through suppression of Akt/mTORC1 signaling and glucose metabolism, Guo-Qing Chen, Cheng-Fang Tang, Xiao-Ke Shi, Cheng-Yuan Lin, Sarwat Fatima, Xiao-Hua Pan, Da-Jian Yang, Ge Zhang, Ai-Ping Lu, Shu-Hai Lin, and Zhao-Xiang Bian

A facile ultrasonication assisted method for Fe3O4@SiO2-Ag nanospheres with excellent antibacterial activity, Shuang-Sheng Chen, Hui Xu, Hua-Jian Xu, Guang-Jin Yu, Xing-Long Gong, Qun-Ling Fang, Ken Cham-Fai Leung, Shou-Hu Xuan, and Qi-Ru Xiong

Solution-processed new porphyrin-based small molecules as electron donors for highly efficient organic photovoltaics, Song Chen, Liangang Xiao, Xunjin Zhu, Xiaobing Peng, Wai-Kwok Wong, and Wai-Yeung Wong

PDF

Charge conduction study of phosphorescent iridium compounds for organic light-emitting diodes application, Wing-Hong Choi, Guiping Tan, Wai-Yu Sit, Cheuk Lam Ho, Cyrus Yiu-Him Chan, Wenwei Xu, Wai Yeung Wong, and Shu Kong So

PDF

Luminescent iridium(III) complexes supported by N-heterocyclic carbene-based C^C^C-pincer ligands and aromatic diimines, Lai-Hon Chung, Hoi-Shing Lo, Sze-Wing Ng, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, and Chun-Yuen Wong

Metabolism study of veratramine associated with neurotoxicity by using HPLC–MSn, Yue Cong, Jinggong Guo, Zhi Tang, Shuhai Lin, Qingchun Zhang, Jing Li, and Zongwei Cai

Metallated conjugation in small-sized-molecular donors for solution-processed organic solar cells, Chaohua Cui, Yunye Zhang, Wallace C. H. Choy, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

Investigation of pyrolysis temperature in the one-step synthesis of L10 FePt nanoparticles from a FePt-containing metallopolymer, Qingchen Dong, Guijun Li, Hua Wang, Philip Wing-Tat Pong, Chi-Wah Leung, Ian Manners, Cheuk-Lam Ho, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

Pt diffusion dynamics for the formation Cr–Pt core–shell nanoparticles, G. Gupta, P. Iqbal, F. Yin, J. Liu, R. E. Palmer, S. Sharma, K. Cham-Fai Leung, and P. M. Mendes

A novel bifunctional mitochondria-targeted anticancer agent with high selectivity for cancer cells, Huan He, Dong-Wei Li, Li-Yun Yang, Li Fu, Xun-Jin Zhu, Wai-Kwok Wong, Feng-Lei Jiang, and Yi Liu

Urinary bromophenol glucuronide and sulfate conjugates: Potential human exposure molecular markers for polybrominated diphenyl ethers, Ka-Lok Ho, Man-Shan Yau, Margaret B. Murphy, Yi Wan, Bonnie M.-W. Fong, Sidney Tam, John P. Giesy, Kelvin S.-Y. Leung, and Michael H.-W. Lam

PDF

Inhibition of β-amyloid aggregation by albiflorin, aloeemodin and neohesperidin and their neuroprotective effect on primary hippocampal cells against β-amyloid induced toxicity, See-Lok Ho, Chung-Yan Poon, Chengyuan Lin, Ting Yan, Wei Jing Daniel Kwong, Kin Lam Yung, Man Shing Ricky Wong, Zhaoxiang Bian, and Hung Wing Li

Formation and characterization of glutathione adducts derived from polybrominated diphenyl ethers, Lihua Huang, Yongquan Lai, Charlie Li, Bin Qiu, and Zongwei Cai

Interaction of 2-(2′,4′-bromophenoxyl)-benzoquinone with deoxynucleosides and DNA in vitro, Lihua Huang, Charlie Li, Yongquan Lai, Bin Qiu, and Zongwei Cai

Effects of various π-conjugated spacers in thiadiazole[3,4-c]pyridine-cored panchromatic organic dyes for dye-sensitized solar cells, Yong Hua, Jian He, Caishun Zhang, Chunjiang Qin, Liyuan Han, Jianzhang Zhao, Tao Chen, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

Co-sensitization of 3D bulky phenothiazine-cored photosensitizers with planar squaraine dyes for efficient dye-sensitized solar cells, Yong Hua, Lawrence Tien Lin Lee, Caishun Zhang, Jianzhang Zhao, Tao Chen, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

Evaluation of cinnamomum osmophloeum kanehira extracts on tyrosinase suppressor, wound repair promoter, and antioxidant, Man-Gang Lee, Su-Yu Kuo, Shih-Yu Yen, Hsia-Fen Hsu, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, Zhi-Hong Wen, and Hui-Min David Wang

Evaluation of cinnamomum osmophloeum kanehira extracts on tyrosinase suppressor, wound repair promoter, and antioxidant, Man-Gang Lee, Su-Yu Kuo, Shih-Yu Yen, Hsia-Fen Hsu, Chung-Hang Leung, Dik-Lung Ma, Zhi-Hong Wen, and Hui-Min David Wang

Evaluation of biocompatible alginate- and deferoxamine-coated ternary composites for magnetic resonance imaging and gene delivery into glioblastoma cells, Cham Fai Leung, Kathy W. Y. Sham, Chun-Ping Chak, Jsie M. Y. Lai, Siu-Fung Lee, Yi-Xiang J. Wang, and Christpher H. K. Cheng

Metal complexes as potential modulators of inflammatory and autoimmune responses, Chung-Hang Leung, Sheng Lin, Hai-Jing Zhong, and Dik-Lung Ma

A metal-based tumour necrosis factor-alpha converting enzyme inhibitor, Chung-Hang Leung, Li-Juan Liu, Lihua Lu, Bingyong He, Daniel W. J. Kwong, Chun-Yuen Wong, and Dik-Lung Ma

Recent advances in virtual screening for drug discovery, Chung-Hang Leung and Dik-Lung Ma

Development of an aptamer-based sensing platform for metal ions, proteins, and small molecules through terminal deoxynucleotidyl transferase induced G-quadruplex formation, Ka-Ho Leung, Bingyong He, Chao Yang, Chung-Hang Leung, Hui-Min David Wang, and Dik Lung Ma

Label-free luminescence switch-on detection of hepatitis C virus NS3 helicase activity using a G-quadruplex-selective probe, Ka-Ho Leung, Hong-Zhang He, Bingyong He, Hai-Jing Zhong, Sheng Lin, Yi-Tao Wang, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

Discovery of a small-molecule inhibitor of STAT3 by ligand-based pharmacophore screening, Ka-Ho Leung, Li-Juan Liu, Sheng Lin, Lihua Lu, Hai-Jing Zhong, Dewi Susanti, Weidong Rao, Modi Wang, Weng Ian Che, Daniel Shiu-Hin Chan, Chung-Hang Leung, Philip Wai Hong Chan, and Dik Lung Ma

Revisiting the formation and tunable dissociation of a [2]Pseudorotaxane formed by slippage approach, Ken Cham-Fai Leung, Kwun-Ngai Lau, and Wing-Yan Wong

The effects of the increasing number of the same chromophore on photosensitization of water-soluble cyclen-based europium complexes with potential for biological applications, Zhenhao Liang, Chi-Fai Chan, Yurong Liu, Wing-Tak Wong, Chi-Sing Lee, Ga-Lai Law, and Ka-Leung Wong

Real-time in situ monitoring via europium emission of the photo-release of antitumor cisplatin from a Eu–Pt complex, Hongguang Li, Rongfeng Lan, Chi-Fai Chan, Lijun Jiang, Lixiong Dai, Daniel W. J. Kwong, Michael Hon-Wah Lam, and Ka-Leung Wong

Effect of electron donor/acceptor substituents on the Seebeck coefficient and thermoelectric properties of poly(3-methylthiophene methine)s/graphite composites, Junjie Li, Chunhua Lai, Xiaole Jia, Lei Wang, Xiongzhi Xiang, Cheuk-Lam Ho, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

PDF

Luminescence switch-on detection of protein tyrosine kinase-7 using a G-quadruplex-selective probe, Sheng Lin, Wei Gao, Zeru Tian, Chao Yang, Lihua Lu, Jean-Louis Mergny, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Luminescence switch-on assay of interferon-gamma using a G-quadruplex-selective iridium(III) complex, Sheng Lin, Bingyong He, Chao Yang, Chung-Hang Leung, Jean-Louis Mergny, and Dik Lung Ma