Follow

Submissions from 2015

同位素示踪技术定量分析肿瘤细胞中的代谢重编 = Isotopic tracing technique in quantitative analysis of metabolic reprogramming in tumor cells, Shuhai Lin and Zongwei Cai

Sources, transformation, and health implications of PAHs and their nitrated, hydroxylated, and oxygenated derivatives in PM2.5 in Beijing, Yan Lin, Yiqiu Ma, Xinghua Qiu, Ran Li, Yanhua Fang, Junxia Wang, Yifang Zhu, and Di Hu

Magnetic metal–organic framework nanocomposites for enrichment and direct detection of small molecules by negative-ion matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, Zian Lin, Wei Bian, Jiangnan Zheng, and Zongwei Cai

Preparation of a poly(3′-azido-3′-deoxythymidine-co-propargyl methacrylate-co-pentaerythritol triacrylate) monolithic column by in situ polymerization and a click reaction for capillary liquid chromatography of small molecules and proteins, Zian Lin, Ruifang Yu, Wenli Hu, Jiangnan Zheng, Ping Tong, Hongzhi Zhao, and Zongwei Cai

CuFe2O4 magnetic nanocrystal clusters as a matrix for the analysis of small molecules by negative-ion matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, Zian Lin, Jiangnan Zheng, Wei Bian, and Zongwei Cai

Mitochondrial damage: An important mechanism of ambient PM2.5 exposure-induced acute heart injury in rats, Ruijin Li, Xiaojing Kou, Hong Geng, Jingfang Xie, Jingjing Tian, Zongwei Cai, and Chuan Dong

Effect of ambient PM2.5 on lung mitochondrial damage and fusion/fission gene expression in rats, Ruijin Li, Xiaojing Kou, Hong Geng, Jingfang Xie, Zhenhua Yang, Yuexia Zhang, Zongwei Cai, and Chuan Dong

A novel method of liquid chromatography-tandem mass spectrometry combined with chemical derivatization for the determination of ribonucleosides in urine, Shangfu Li, Yibao Jin, Zhi Tang, Shuhai Lin, Hongxia Liu, Yuyang Jiang, and Zongwei Cai

Platycodin D induces apoptosis and triggers ERK- and JNK-mediated autophagy in human hepatocellular carcinoma BEL-7402 cells, Ting Li, Xiao-huang Xu, Zheng-hai Tang, Ya-fang Wang, Chung-hang Leung, Dik Lung Ma, Xiu-ping Chen, Yi-tao Wang, Yi Chen, and Jin-jian Lu

Identification of indicator congeners and evaluation of emission pattern of polychlorinated naphthalenes in industrial stack gas emissions by statistical analyses, Guorui Liu, Zongwei Cai, Minghui Zheng, Xiaoxu Jiang, Zhiqiang Nie, and Mei Wang

Synthesis and photoelectric properties of new Dawson-type polyoxometalate-based dimeric and oligomeric Pt(II)-acetylide inorganic–organic hybrids, Li Liu, Lei Hu, Qian Liu, Zu-Liang Du, Fa-Bao Li, Guang-Hua Li, Xun-Jin Zhu, Wai-Yeung Wong, Lei Wang, and Hua Li

Pharmacophore modeling for the identification of small-molecule inhibitors of TACE, Li-Juan Liu, Ka-Ho Leung, Sheng Lin, Daniel Shiu-Hin Chan, Dewi Susanti, Weidong Rao, Philip Wai Hong Chan, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

An iridium(III) complex inhibits JMJD2 activities and acts as a potential epigenetic modulator, Li-Juan Liu, Lihua Lu, Hai-Jing Zhong, Bingyong He, Wei Jing Daniel Kwong, Dik Lung Ma, and Chung-Hang Leung

Narrow bandgap platinum(II)-containing polyynes with diketopyrrolopyrrole and isoindigo spacers, Qian Liu, Cheuk-Lam Ho, Yih Hsing Lo, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

Enhanced efficiency of polymer solar cells by adding a high-mobility conjugated polymer, Shenghua Liu, Peng You, Jinhua Li, Jun Li, Chun-Sing Lee, Beng S. Ong, Charles Surya, and Feng Yan

New deep-red heteroleptic iridium complex with 3-hexylthiophene for solution-processed organic light-emitting diodes emitting saturated red and high CRI white colors, Xuejing Liu, Shumeng Wang, Bing Yao, Baohua Zhang, Cheuk-Lam Ho, Wai-Yeung Wong, Yanxiang Cheng, and Zhiyuan Xie

Low-cost replication of plasmonic gold nanomushroom arrays for transmission-mode and multichannel biosensing, Wanbo Li, Jiancai Xue, Xueqin Jiang, Zhangkai Zhou, Kangning Ren, and Jianhua Zhou

Synthesis and characterization of vinyl-functionalized magnetic nanofibers for protein imprinting, Yanxia Li, Qiu Bin, Zhenyu Lin, Yiting Chen, Huanghao Yang, Zongwei Cai, and Guonan Chen

Selective tracking of lysosomal Cu2+ ions using simultaneous target- and location-activated fluorescent nanoprobes, Yinhui Li, Yirong Zhao, Winghong Chan, Yijun Wang, Qihua You, Changhui Liu, Jing Zheng, Jishan Li, Sheng Yang, and Ronghua Yang

Non-targeted metabolomics and lipidomics LC–MS data from maternal plasma of 180 healthy pregnant women, Hemi Luan, Nan Meng, Ping Liu, Jin Fu, Xiaomin Chen, Weiqiao Rao, Hui Jiang, Xun Xu, Zongwei Cai, and Jun Wang

PDF

Identification of an iridium(III) complex with anti-bacterial and anti-cancer activity, Lihua Lu, Li-Juan Liu, Wei-chieh Chao, Hai-Jing Zhong, Modi Wang, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, Ruei-nian Li, Dik Lung Ma, and Chung-Hang Leung

Label-free luminescent switch-On probe for ochratoxin A detection using a G-quadruplex-selective Iridium(III) complex, Lihua Lu, Modi Wang, Li-Juan Liu, Chung-Hang Leung, and Dik-Lung Ma

A luminescence switch-on probe for terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) activity detection by using an iridium(III)-based i-motif probe, Lihua Lu, Modi Wang, Li-Juan Liu, Chun-Yuen Wong, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Inhibition of beta-amyloid fibrillation by luminescent iridium(III) complex probes, Lihua Lu, Hai-Jing Zhong, Modi Wang, See-Lok Ho, Hung Wing Li, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Synthesis and properties of benzo[c]-, pyrrolo[3,4-c]-, and thieno[3,4-c]-pyrrole-4,6-dione copolymers, Yong Lu, Yanlian Lei, Bo Wu, Xiaofeng Xu, Furong Zhu, Xiao Hu, Beng S. Ong, and Siu Choon Ng

G-quadruplex-based logic gates for HgII and AgI ions employing a luminescent iridium(III) complex and extension of metal-mediated base pairs by polymerase, Dik-Lung Ma, Sheng Lin, Lihua Lu, Modi Wang, Chong Hu, Li-Juan Liu, Kangning Ren, and Chung-Hang Leung

A G-triplex luminescent switch-on probe for the detection of mung bean nuclease activity, Dik-Lung Ma, Lihua Lu, Sheng Lin, Bingyong He, and Chung-Hang Leung

A luminescent cocaine detection platform using a split G-quadruplex-selective iridium(III) complex and a three-way DNA junction architecture, Dik Lung Ma, Modi Wang, Bingyong He, Chao Yang, Wanhe Wang, and Chung-Hang Leung

A label-free oligonucleotide-based “OR” logic gate using an Ir(III) complex as a luminescent switch-on probe, Dik Lung Ma, Modi Wang, Wanhe Wang, Lihua Lu, David Hui-Min Wang, and Chung-Hang Leung

Recent developments in G-auadruplex probes, Dik Lung Ma, Zhihong Zhang, Modi Wang, Lihua Lu, Hai-Jing Zhong, and Chung-Hang Leung

Quantitative analysis of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in PM2.5 samples with graphene as a matrix by MALDI-TOF MS, Nengxuan Ma, Wei Bian, Ruijin Li, Hong Geng, Jiangang Zhang, Chuan Dong, Shaomin Shuang, and Zongwei Cai

Human health risk assessment of soil dioxin/furans contamination and dioxin-like activity determined by ethoxyresorufin-O-deethylase bioassay, Yu Bon Man, Ka Lai Chow, Hong Sheng Wang, Xiao Lin Sun, Sheng Chun Wu, Zong Wei Cai, Yuan Kang, Hui Li, Jin Shu Zheng, John P. Giesy, and Ming Hung Wong

Rod-like β-FeOOH@poly(dopamine)–Au–poly(dopamine) nanocatalysts with improved recyclable activities, Ya Mao, Wanquan Jiang, Shouhu Xuan, Qunling Fang, Ken Cham-Fai Leung, Beng S. Ong, Sheng Wang, and Xinglong Gong

A charged iridophosphor for time-resolved luminescent CO2 gas identification, Yun Ma, Hang Xu, Yi Zeng, Cheuk-Lam Ho, Chung-Hin Chui, Qiang Zhao, Wei Huang, and Wai-Yeung Wong

Efficient blue organic light-emitting diodes based on triphenylimidazole substituted anthracene derivatives, Guangyuan Mu, Shaoqing Zhuang, Wenzhi Zhang, Yixin Wang, Bo Wang, Lei Wang, and Xunjin Zhu

Ratiometric emission fluorescent pH probe for imaging of living cells in extreme acidity, Weifen Niu, Li Fan, Ming Nan, Zengbo Li, Dongtao Lu, Man Shing Wong, Shaomin Shuang, and Chuan Dong

A photofunctional bottom-up bis(dipyrrinato)zinc(II) complex nanosheet, Ryota Sakamoto, Ken Hoshiko, Qian Liu, Toshiki Yagi, Tatsuhiro Nagayama, Shinpei Kusaka, Mizuho Tsuchiya, Yasutaka Kitagawa, Wai-Yeung Wong, and Hiroshi Nishihara

Synthesis, structures and properties of novel platinum(II) acetylide complexes and polymers with tri(tolyl)phosphine as the auxiliary ligand, Abu Ali Ibn Sina, S. M. Ibrahim Al-Rafia, Md. Faruak Ahmad, Ratan Kumar Paul, S. M. Saiful Islam, Muhammad Younus, Paul R. Raithby, Cheuk-Lam Ho, Yih Hsing Lo, Li Liu, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

Gold-catalyzed cycloisomerization and diels–alder reaction of 1,4,9-dienyne esters to 3 a,6-methanoisoindole esters with pro-inflammatory cytokine antagonist activity, Dewi Susanti, Li-Juan Liu, Weidong Rao, Sheng Lin, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, and Philip Wai Hong Chan

A review on common ingredients of periocular cosmetics and their hazards, Karen Tang, Shu-Yi Lu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Su-Shin Lee, Shi-Wei Lin, and Hui Min D. Wang

PDF

Glycyrrhetinic acid induces cytoprotective autophagy via the inositol-requiring enzyme 1α-c-Jun N-terminal kinase cascade in non-small cell lung cancer cells, Zheng-Hai Tang, Le-Le Zhang, Ting Li, Jia-Hong Lu, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Xiu-Ping Cheng, Hu-Lin Jiang, Yi-Tao Wang, and Jin-Jian Lu

PDF

Iminoiodane- and Brønsted base-mediated cross dehydrogenative coupling of cyclic ethers with 1,3-dicarbonyl compounds, Ciputra Tejo, Xiao Rong Sim, Bo Ra Lee, Benjamin James Ayers, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, and Philip Wai Hong Chan

Towards multifunctional lanthanide-based metal–organic frameworks, Gerard Tobin, Steve Comby, Nianyong Zhu, Rodolphe Clérac, Thorfinnur Gunnlaugsson, and Wolfgang Schmitt

Comparative studies of upconversion luminescence characteristics and cell bioimaging based on one-step synthesized upconversion nanoparticles capped with different functional groups, Ming-Kiu Tsang, Chi-Fai Chan, Ka-Leung Wong, and Jianhua Hao

Luminescent ruthenium(II) complex bearing bipyridine and N-heterocyclic carbene-based C^N^C pincer ligand for live-cell imaging of endocytosis, Wai-Kuen Tsui, Lai-Hon Chung, Matthew Man-Kin Wong, Wai-Him Tsang, Hoi-Shing Lo, Yaxiang Liu, Chung-Hang Leung, Dik-Lung Ma, Sung-Kay Chiu, and Chun-Yuen Wong

Heteroatom substituted naphthodithiophene–benzothiadiazole copolymers and their effects on photovoltaic and charge mobility properties, B. Wang, J. Zhang, K. Shi, H. L. Tam, W. Zhang, L. Guo, F. Pan, G. Yu, F. Zhu, and M. S. Wong

Bilayer hollow/spindle-like anatase TiO2 photoanode for high efficiency dye-sensitized solar cells, Guanxi Wang, Xunjin Zhu, and Jiaguo Yu

High performance photoluminescent carbon dots for in vitro and in vivo bioimaging: Effect of nitrogen doping ratios, Junqing Wang, Pengfei Zhang, Chao Huang, Gang Liu, Ken Cham-Fai Leung, and Yì Xiáng J. Wáng

Label-free luminescent detection of LMP1 gene deletion using an intermolecular G-quadruplex-based switch-on probe, Modi Wang, Bingyong He, Lihua Lu, Chung-Hang Leung, Jean-Louis Mergny, and Dik-Lung Ma

PDF

A label-free G-quadruplex-based mercury detection assay employing the exonuclease III-mediated cleavage of T–Hg2+–T mismatched DNA, Wanhe Wang, Tian-Shu Kang, Philip Wai Hong Chan, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Dual inhibition and monitoring of beta-amyloid fibrillation by a luminescent iridium(III) complex, Chun-Yuen Wong, Lai-Hon Chung, Lihua Lu, Modi Wang, Bingyong He, Li-Juan Liu, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

Synthesis, characterization and electrochemistry of some metal carbonyl clusters derived from ferrocenylethynylpyridine, Wai-Yeung Wong, Qingchen Dong, Suk-Ha Cheung, Pui-Ling Lau, Nian-Yong Zhu, Yih Hsing Lo, and Hua Li

Luminescent monomeric and polymeric cuprous halide complexes with 1,2-bis(3,5-dimethylpyrazol-1-ylmethyl)-benzene as ligand, Fengshou Wu, Hongbo Tong, Kai Wang, Jie Zhang, Zebin Xu, and Xunjin Zhu

Design and synthesis of binuclear Co-salen catalysts for the hydrolytic kinetic resolution of epoxides, Fengshou Wu, Kai Wang, Zaoying Li, and Xunjin Zhu

Peptidomics study of anthocyanin-rich juice of elderberry, Hanzhi Wu, Mitch C. Johnson, Chi-Hua Lu, Kevin L. Fritsche, Andrew L. Thomas, Yongquan Lai, Zongwei Cai, and C. Michael Greenlief

Synthesis, characterization and charge–discharge studies of ferrocene-containing poly(fluorenylethynylene) derivatives as organic cathode materials, Jing Xiang, René Burges, Bernhard Häupler, Andreas Wild, Ulrich S. Schubert, Cheuk-Lam Ho, and Wai-Yeung Wong

A-D-A type small molecules based on boron dipyrromethene for solution-processed organic solar cells, Liangang Xiao, Hongda Wang, Ke Gao, Lisheng Li, Chang Liu, Xiaobin Peng, Wai Yeung Wong, Rick Wai Kwok Wong, and Xunjin Zhu

Risk assessment of dietary exposure to PCDD/Fs, DL-PCBs and NDL-PCBs of Hong Kong resident, Weiguang Xu and Zongwei Cai

tris-Heteroleptic cyclometalated iridium(III) complexes with ambipolar or electron injection/transport features for highly efficient electrophosphorescent devices, Xianbin Xu, Xiaolong Yang, Yong Wu, Guijiang Zhou, Chao Wu, and Wai-Yeung Wong

Recent advances in solution-processable dendrimers for highly efficient phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs), Xianbin Xu, Xiaolong Yang, Jiang Zhao, Guijiang Zhou, and Wai-Yeung Wong

Phosphorescent iridium(III) complexes based on 2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-type ligands: Synthesis, photophysical, electrochemical, and electrophosphorescent properties, Chunliang Yao, Zhen Xue, Meng Lian, Xianbin Xu, Jiang Zhao, Guijiang Zhou, Yong Wu, Demei Yu, and Wai-Yeung Wong

An enzyme-inorganic hybrid nanoflower based immobilized enzyme reactor with enhanced enzymatic activity, Yuqing Yin, Yun Xiao, Guo Lin, Qi Xiao, Zian Lin, and Zongwei Cai

PDF

A colorimetric and ratiometric fluorescent pH probe based on ring opening/closing approach and its applications in monitoring cellular pH change, Qi-Hua You, Yee Man Lee, Wing Hong Chan, Nai Ki Mak, Albert W. M. Lee, Sam C. K. Hau, and Thomas C. W. Mak

Magnetic graphene composites as both an adsorbent for sample enrichment and a MALDI-TOF MS matrix for the detection of nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in PM2.5, Jiangang Zhang, Li Zhang, Ruijin Li, Di Hu, Nengxuan Ma, Shaomin Shuang, Zongwei Cai, and Chuan Dong

Effects of peripheral substitutions on the singlet oxygen quantum yields of monophthalocyaninato ytterbium(III) complexes, Quanquan Zhang, Guoe Cheng, Hanzhong Ke, Xunjin Zhu, Nianyong Zhu, Wai-Yeung Wong, and Wai-Kwok Wong

Comprehensive quantitative analysis of Shuang-Huang-Lian oral liquid using UHPLC–Q-TOF-MS and HPLC-ELSD, Tian-Bo Zhang, Rui-Qi Yue, Jun Xu, Hing-Man Ho, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Siu-Leung Chau, Zhongzhen Zhao, Hubiao Chen, and Quanbin Han

Organic donor materials based on bis(arylene ethynylene)s for bulk heterojunction organic solar cells with high Voc values, Hongmei Zhan, Qian Liu, Fengrong Dai, Cheuk-Lam Ho, Yingying Fu, Leijiao Li, Li Zhao, Hua Li, Zhiyuan Xie, and Wai-Yeung Wong

Discovery of deoxyvasicinone derivatives as inhibitors of NEDD8-activating enzyme, Hai-Jing Zhong, Ka-Ho Leung, Sheng Lin, Daniel Shiu-Hin Chan, Quanbin Han, Sharon Lai-Fung Chan, Dik Lung Ma, and Chung-Hang Leung

In silico identification of natural product inhibitors of JAK2, Hai-Jing Zhong, Sheng Lin, I. Lam Tam, Lihua Lu, Daniel Shiu-Hin Chan, Dik-Lung Ma, and Chung-Hang Leung

PDF

An iridium(III)-based irreversible protein–protein interaction inhibitor of BRD4 as a potent anticancer agent, Hai-Jing Zhong, Lihua Lu, Ka-Ho Leung, Catherine C. L. Wong, Chao Peng, Siu-Cheong Yan, Dik Lung Ma, Zongwei Cai, Hui-Min David Wang, and Chung-Hang Leung

Structure-based discovery of an immunomodulatory inhibitor of TLR1–TLR2 heterodimerization from a natural product-like database, Zhangfeng Zhong, Li-Juan Liu, Zhi-Qiang Dong, Lihua Lu, Modi Wang, Chung-Hang Leung, Dik-Lung Ma, and Yitao Wang

New Co(OH)2/CdS nanowires for efficient visible light photocatalytic hydrogen production, Xuan Zhou, Jian Jin, Xunjin Zhu, Jun Huang, Jiaguo Yu, Wai-Yeung Wong, and Wai-Kwok Wong

Submissions from 2014

Investigation of the optimal weight contents of reduced graphene oxide–gold nanoparticles composites and theirs application in electrochemical biosensors, Xiaoyun Bai and Kwok-Keung Shiu

Bifunctional up-converting lanthanide nanoparticles for selective in vitro imaging and inhibition of cyclin D as anti-cancer agents, Chi-Fai Chan, Ming-Kiu Tsang, Hongguang Li, Rongfeng Lan, Frances L. Chadbourne, Wai-Lun Chan, Ga-Lai Law, Steven L. Cobb, Jianhua Hao, Wing-Tak Wong, and Ka-Leung Wong

Properties and characterization of biosurfactant in crude oil biodegradation by bacterium Bacillus methylotrophicus USTBa, Radhika Chandankere, Jun Yao, Minmin Cai, Kanaji Masakorala, A. K. Jain, and Martin M.F. Choi

Panchromatic light harvesting by N719 with a porphyrin molecule for high-performance dye-sensitized solar cells, Shuai Chang, Hongda Wang, Lawrence Tien Lin Lee, Shizhao Zheng, Quan Li, King Young Wong, Wai-Kwok Wong, Xunjin Zhu, Wai-Yeung Wong, Xudong Xiao, and Tao Chen

Metal–indolizine zwitterion complexes as a new class of organometallic material: A spectroscopic and theoretical investigation, Lai-Hon Chung, Chi-Fung Yeung, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, and Chun-Yuen Wong

Identification of in vitro and in vivo metabolites of 12β-hydroxylveratroylzygadenine associated with neurotoxicity by using HPLC–MS/MS, Yue Cong, Jing-Gong Guo, Zhi Tang, Qing-Chun Zhang, and Zong-Wei Cai

Improvement of open-circuit voltage and photovoltaic properties of 2D-conjugated polymers by alkylthio substitution, Chaohua Cui, Wai-Yeung Wong, and Yongfang Li

Facile generation of L1(0)-FePt nanodot arrays from a nanopatterned metallopolymer blend of iron and platinum homopolymers, Qingchen Dong, Guijun Li, Cheuk-Lam Ho, Chi-Wah Leung, Philip Wing-Tat Pong, Ian Manners, and Wai-Yeung Wong

Investigating dynamic structural and mechanical changes of neuroblastoma cells associated with glutamate-mediated neurodegeneration, Yuqiang Fang, Catherine Y.Y. Iu, Cathy N.P. Lui, Yukai Zou, Carmen K.M. Fung, Hung Wing Li, Ning Xi, Ken K.L. Yung, and King W.C. Lai

Red-green-blue fluorescent hollow carbon nanoparticles isolated from chromatographic fractions for cellular imaging, Xiaojuan Gong, Qin Hu, Man Chin Paau, Yan Zhang, Shaomin Shuang, Chuan Dong, and Martin M. F. Choi

Label-free luminescence switch-on detection of T4 polynucleotide kinase activity using a G-quadruplex-selective probe, Hong-Zhang He, Ka-Ho Leung, Wei Wang, Daniel Shiu-Hin Chan, Chung-Hang Leung, and Dik-Lung Ma

Fluorescence probe techniques to study the interaction between hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (OH-PBDEs) and protein disulfide isomerase (PDI), Xiaoyan He, Huimin Zhang, Jun Wu, Bin Qiu, Zhenyu Lin, Guonan Chen, and Zongwei Cai

Synthesis, characterization, and electroluminescent properties of iridium(III) 2-phenylpyridine-type complexes containing trifluoromethyl substituents and various main-group moieties, Cheuk Lam Ho, Ching-Shan Lam, Ning Sun, Dongge Ma, Li Liu, Zhen-Qiang Yu, Liqin Xue, Zhenyang Lin, Hua Li, Yih Hsing Lo, and Wai Yeung Wong

Synthesis, characterization, and electroluminescent properties of iridium(III) 2-phenylpyridine-type complexes containing trifluoromethyl substituents and various main-group moieties, Cheuk-Lam Ho, Ching-Shan Lam, Ning Sun, Dongge Ma, Li Liu, Zhen-Qiang Yu, Liqin Xue, Zhenyang Lin, Hua Li, Yih Hsing Lo, and Wai-Yeung Wong

Red to near-infrared organometallic phosphorescent dyes for OLED applications, Cheuk-Lam Ho, Hua Li, and Wai-Yeung Wong

PDF

Direct quantification of circulating MiRNAs in different stages of nasopharyngeal cancerous serum samples in single molecule level with total internal reflection fluorescence microscopy, See-Lok Ho, Ho-Man Chan, Amber Wai-Yan Ha, Ricky Ngok-Shun Wong, and Hung-Wing Li

PDF

Self-assembling protein platform for direct quantification of circulating microRNAs in serum with total internal reflection fluorescence microscopy, See-Lok Ho, Ho-Man Chan, Ricky Ngok-Shun Wong, and Hung-Wing Li

A lysosome-specific two-photon phosphorescent binuclear cyclometalated platinum(II) probe for in vivo imaging of live neurons, Yu-Man Ho, Ngan-Pan Bennett Au, Ka-Leung Wong, Chris Tsz-Leung Chan, Wai-Ming Kwok, Ga-Lai Law, Kwong-Kit Tang, Wai-Yeung Wong, Chi-Him Eddie Ma, and Michael Hon-Wah Lam

Molecular engineering of simple phenothiazine-based dyes to modulate dye aggregation, charge recombination, and dye regeneration in highly efficient dye-sensitized solar cells, Yong Hua, Shuai Chang, Jian He, Caishun Zhang, Jianzhang Zhao, Tao Chen, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, and Xunjin Zhu

New simple panchromatic dyes based on thiadiazolo[3,4-c]pyridine unit for dye-sensitized solar cells, Yong Hua, Hongda Wang, Xunjin Zhu, Ashraful Islam, Liyuan Han, Chuanjiang Qin, Wai-Yeung Wong, and Wai-Kwok Wong

Fatty acid profiles reveal toxic responses in adipose tissue of C57BL/6J mice exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, Chuanqin Hu, Shuhai Lin, and Zongwei Cai

Water-soluble luminescent cyclometalated gold(III) complexes with cis-chelating bis(N-heterocyclic carbene) ligands: Synthesis and photophysical properties, Faan-Fung Hung, Wai-Pong To, Jing-Jing Zhang, Chensheng Ma, Wai-Yeung Wong, and Chi-Ming Che

Green synthesis of fluorescent nitrogen/sulfur-doped carbon dots and investigation of their properties by HPLC coupled with mass spectrometry, Qin Hu, Man Chin Paau, Yan Zhang, Xiaojuan Gong, Lei Zhang, Dongtao Lu, Yang Liu, Qiaoling Liu, Jun Yao, and Martin M. F. Choi

Surface molecular tailoring using ph-switchable supramolecular dendron-ligand assemblies, Parvez Iqbal, Frankie J. Rawson, Watson K.-W. Ho, Siu-Fung Lee, Ken Cham-Fai Leung, Xingyong Wang, Akash Beri, Jon A. Preece, Jing Ma, and Paula M. Mendes

EBNA1-specific luminescent small molecules for the imaging and inhibition of latent EBV-infected tumor cells, Lijun Jiang, Yin-Lai Lui, Hongguang Li, Chi-Fai Chan, Rongfeng Lan, Wai-Lun Chan, Terrence Chi-Kong Lau, George Sai-Wah Tsao, Nak-Ki Mak, and Ka-Leung Wong

Topological considerations for the design of molecular donors with multiple absorbing units, Lai Fan Lai, John A. Love, Alexander Sharenko, Jessica E. Coughlin, Vinay Gupta, Sergei Tretiak, Thuc-Quyen Nguyen, Wai-Yeung Wong, and Guillermo C. Bazan

Anti-tumour and pharmacokinetics study of 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride as Galipea longiflora alkaloid analogue, Kim-Hung Lam, Kenneth Ka-Ho Lee, Roberto Gambari, Stanton Hon-Lung Kok, Tsz-Wai Kok, Albert Sun-Chi Chan, Zhao-Xiang Bian, Wai-Yeung Wong, Raymond Siu-Ming Wong, Fung-Yi Lau, See-Wai Tong, Kit-Wah Chan, Chor-Hing Cheng, Chung-Hin Chui, and Johnny Cheuk-On Tang

Development of ruthenium(II) complexes as topical antibiotics against methicillin resistant Staphylococcus aureus, P. L. Lam, G. L. Lu, K. M. Hon, K. W. Lee, C. L. Ho, X. Wang, J. C O Tang, K. H. Lam, R. S M Wong, S. H L Kok, Z. X. Bian, H. Li, K. K H Lee, R. Gambari, C. H. Chui, and W. Y. Wong