LC–MS-based urinary metabolite signatures in idiopathic Parkinson’s disease

Hemi Luan
Liang-Feng Liu
Nan Meng
Zhi Tang
Ka-Kit Chua
Lei-Lei Chen
Juxian Song
Vincent C. T. Mok
Li-Xia Xie
Min Li
Zongwei Cai

Abstract