Most Recent Additions*

PDF

Flexicaulin A, An ent-Kaurane Diterpenoid, Activates p21 and Inhibits the Proliferation of Colorectal Carcinoma Cells through a Non-Apoptotic Mechanism
Yixuan Xia, Chu Shing Lam, Wanfei Li, Md. Shahid Sarwar, Kanglun Liu, Kwan Ming Lee, Hong-Jie Zhang, and Siu Wai Tsang

PDF

The Digital Divide, Social Inclusion, and Health Among Persons With Mental Illness in Poland
Yu-Leung Ng, Kara Chan, Łukasz Balwicki, Peter J. Huxley, and Marcus Yu-Lung Chiu

 

Sequential-Implicit Newton Method for Multiphysics Simulation
Zhi Yang Wong, Felix Kwok, Ronald N. Horne, and Hamdi A. Tchelepi

PDF

Identification of genetic mutations in cancer: challenge and opportunity in the new era of targeted therapy
Jing Jin, Xu Wu, Jianhua Yin, Mingxing Li, Jing Shen, Jing Li, Yueshui Zhao, Qijie Zhao, Jingbo Wu, Qinglian Wen, Chi H. Cho, Tao Yi, and Zhangang Xiao

PDF

On Localizing and Concentrating Electromagnetic Fields
Bastian Harrach, Yi-Hsuan Lin, and Hongyu Liu

*Updated as of 06/24/19.