Most Recent Additions*

 

Identification of genetic mutations in cancer: challenge and opportunity in the new era of targeted therapy
Jing Jin, Xu Wu, Jianhua Yin, Mingxing Li, Jing Shen, Jing Li, Yueshui Zhao, Qijie Zhao, Jingbo Wu, Qinglian Wen, Chi H. Cho, Tao Yi, and Zhangang Xiao

 

On Localizing and Concentrating Electromagnetic Fields
Bastian Harrach, Yi-Hsuan Lin, and Hongyu Liu

PDF

Identification of Steroidogenic Components Derived From Gardenia jasminoides Ellis Potentially Useful for Treating Postmenopausal Syndrome
Xueyu Wang, Guo-Cai Wang, Jianhui Rong, Shi Wei Wang, Tzi Bun Ng, Yan Bo Zhang, Kai Fai Lee, Lin Zheng, Hei-Kiu Wong, Ken Kin Lam Yung, and Stephen Cho Wing Sze

PDF

Testing Links Among Uncertainty, Affect, and Attitude Toward a Health Behavior
Timothy K. F. Fung, Robert J. Griffin, and Sharon Dunwoody

 

Morbidity pattern of traditional Chinese medicine primary care in the Hong Kong population
Wendy Wong, Cindy Lo Kuen Lam, Zhaoxiang Bian, Zhang Jin Zhang, Sze Tuen Ng, and Shong Tung

PDF

Sources and oxidative potential of water-soluble humic-like substances (HULISWS) in fine particulate matter (PM2.5) in Beijing
Yiqiu Ma, Yubo Cheng, Xinghua Qiu, Gang Cao, Yanhua Fang, Junxia Wang, Tong Zhu, Jianzhen Yu, and Hu Di

PDF

Dual-ligand modified liposomes provide effective local targeted delivery of lung-cancer drug by antibody and tumor lineage-homing cell-penetrating peptide
Congcong Lin, Xue Zhang, Hubiao Chen, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Ge Lin, Yanbo Zhang, Jinjin Wang, Aiping Lu, and Zhijun Yang

PDF

Liposomes equipped with cell penetrating peptide BR2 enhances chemotherapeutic effects of cantharidin against hepatocellular carcinoma
Xue Zhang, Congcong Lin, Aiping Lu, Ge Lin, Huoji Chen, Qiang Liu, Zhijun Yang, and Hongqi Zhang

PDF

Isolation, evaluation of bioactivity and structure determination of amethinol A, a prototypic amethane diterpene from Isodon amethystoides bearing a six/five/seven-membered carbon-ring system
Chen-Liang Zhao, Md. Shahid Sarwar, Jiang-Hai Ye, Chuen Fai Ku, Wan-Fe Li, Guo-Yong Luo, Jing-Jie Zhang, Jun Xu, Zhao-Feng Huang, Sui Wai Tsang, Lu-Tan Pan, and Hong-Jie Zhang

*Updated as of 04/22/19.