Follow

Submissions from 2019

Recent progress in nanomaterial-based assay for the detection of phytotoxins in foods, Qilei Chen, Lin Zhu, Jiaxuan Chen, Tao Jiang, Huazhen Ye, Hong Ji, Siuwai Tsang, Zhongzhen Zhao, Tao Yi, and Hu-Biao Chen

PDF

Identification of genetic mutations in cancer: challenge and opportunity in the new era of targeted therapy, Jing Jin, Xu Wu, Jianhua Yin, Mingxing Li, Jing Shen, Jing Li, Yueshui Zhao, Qijie Zhao, Jingbo Wu, Qinglian Wen, Chi H. Cho, Tao Yi, and Zhangang Xiao

PDF

Hong Kong Chinese Medicine Clinical Practice Guideline for Cancer Palliative Care: Pain, Constipation, and Insomnia, Wai Ching Lam, Linda Zhong, Yuqi Liu, Nannan Shi, Bacon Ng, Eric Ziea, Zhaoxiang Bian, and Aiping Lu

PDF

Enhancing the mechanical and thermal properties of polypropylene composite by encapsulating styrene acrylonitrile with ammonium polyphosphate, Yi-jun Liao, Xiao-li Wu, Xin Peng, Zheng Zhou, Ju-zhen Wu, Fang Wu, Tao Jiang, Jia-xuan Chen, Lin Zhu, and Tao Yi

PDF

Flexicaulin A, An ent-Kaurane Diterpenoid, Activates p21 and Inhibits the Proliferation of Colorectal Carcinoma Cells through a Non-Apoptotic Mechanism, Yixuan Xia, Chu Shing Lam, Wanfei Li, Md. Shahid Sarwar, Kanglun Liu, Kwan Ming Lee, Hong-Jie Zhang, and Siu Wai Tsang

PDF

Coriolus Versicolor and Ganoderma Lucidum Related Natural Products as an Adjunct Therapy for Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Linda Zhong, Peijing Yan, Wai Ching Lam, Liang Yao, and Zhaoxiang Bian

Submissions from 2018

PDF

Comparison of the chemical profiles and inflammatory mediator-inhibitory effects of three Siegesbeckia herbs used as Herba Siegesbeckiae (Xixiancao), Hui Guo, Yi Zhang, Brian Chi-Yan Cheng, Mei-Yuk Lau, Xiu-Qiong Fu, Ting Li, Tao Su, Pei-Li Zhu, Yuen-Cheung Chan, Anfernee Kai-Wing Tse, Tao Yi, Hu-Biao Chen, and Zhi-Ling Yu

PDF

Palladium-catalyzed borylation of aryl (pseudo)halides and its applications in biaryl synthesis, Hong Ji, Jianghong Cai, Nana Gan, Zhaohua Wang, Liyang Wu, Guorong Li, and Tao Yi

PDF

Dual-ligand modified liposomes provide effective local targeted delivery of lung-cancer drug by antibody and tumor lineage-homing cell-penetrating peptide, Congcong Lin, Xue Zhang, Hubiao Chen, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Ge Lin, Yanbo Zhang, Jinjin Wang, Aiping Lu, and Zhijun Yang

RNA-sequencing analysis reveals critical roles of hormone metabolism and signaling transduction in seed germination of andrographis paniculata, Jiayun Tong, Rui He, Xiaoting Tang, Mingzhi Li, and Tao Yi

PDF

Oxidative stability of sunflower oil flavored by essential oil from Coriandrum sativum L. during accelerated storage, Dongying Wang, Wenchang Fan, Yifu Guan, Huina Huang, Tao Yi, and Junmin Ji

PDF

A Systematic Review of the Medicinal Potential of Mulberry in Treating Diabetes Mellitus, Heilin Wei, Siyuan Liu, Yijuan Liao, Chuanhui Ma, Dongying Wang, Jiayun Tong, Jiafu Feng, Tao Yi, and Lin Zhu

PDF

InsP3R-SEC5 interaction on phagosomes modulates innate immunity to Candida albicans by promoting cytosolic Ca2+ elevation and TBK1 activity, Long Yang, Wenwen Gu, King-Ho Cheung, Lan Yan, Benjamin Chun-Kit Tong, Yuanying Jiang, and Jun Yang

PDF

Isolation, evaluation of bioactivity and structure determination of amethinol A, a prototypic amethane diterpene from Isodon amethystoides bearing a six/five/seven-membered carbon-ring system, Chen-Liang Zhao, Md. Shahid Sarwar, Jiang-Hai Ye, Chuen Fai Ku, Wan-Fe Li, Guo-Yong Luo, Jing-Jie Zhang, Jun Xu, Zhao-Feng Huang, Sui Wai Tsang, Lu-Tan Pan, and Hong-Jie Zhang

Submissions from 2017

PDF

Comparative evaluation of chemical profiles of three representative 'snow lotus' herbs by UPLC-DAD-QTOF-MS combined with principal component and hierarchical cluster analyses, Qi-Lei Chen, Lin Zhu, Yi-Na Tang, Hiu-Yee Kwan, Zhong-Zhen Zhao, Hu-Biao Chen, and Tao Yi

PDF

Preparation-related structural diversity and medical potential in the treatment of diabetes mellitus with ginseng pectins, Qilei Chen, Lin Zhu, Yina Tang, Zhongzhen Zhao, Tao Yi, and Hubiao Chen

PDF

Determination of ginsenosides in Asian and American ginsengs by liquid chromatography–quadrupole/time-of-flight MS: Assessing variations based on morphological characteristics, Yujie Chen, Zhongzhen Zhao, Hubiao Chen, Eric Brand, Tao Yi, Minjian Qin, and Zhi tao Liang

PDF

Zika: How safe is India?, C. George Priya Doss, R. Siva, B. Prabhu Christopher, Chiranjib Chakraborty, and Hailong Zhu

PDF

Biotransformation of Dioscorea nipponica by rat intestinal microflora and cardioprotective effects of diosgenin, Jia-Fu Feng, Yi-Na Tang, Ji Hong, Lin Zhu, and Tao Yi

PDF

Bioactivity, toxicity and detoxification assessment of Dioscorea bulbifera L.: A comprehensive review, Xiao-Rui Guan, Lin Zhu, Yi-Lin Zhang, Hu-Biao Chen, and Tao Yi

PDF

A novel in situ strategy for the preparation of a β-cyclodextrin/polydopamine-coated capillary column for capillary electrochromatography enantioseparations, Heying Guo, Xiaoying Niu, Congjie Pan, Tao Yi, Hongli Chen, and Xingguo Chen

PDF

Efficient semisynthesis of (−)-pseudoirroratin A from (−)-flexicaulin A and assessment of their antitumor activities, Lei Guo, Siu Wai Tsang, Tong-Xin Zhang, Kang-Lun Liu, Yi-Fu Guan, Bo Wang, Han-Dong Sun, Hong-Jie Zhang, and Man Shing Wong

PDF

Wu-Tou decoction in rheumatoid arthritis: Integrating network pharmacology and in vivo pharmacological evaluation, Qingqing Guo, Kang Zheng, Danping Fan, Yukun Zhao, Li Li, Yanqin Bian, Xuemei Qiu, Xue Liu, Ge Zhang, Chaoying Ma, Xiaojuan He, and Aiping Lu

PDF

Tumor cell-targeted delivery of CRISPR/Cas9 by aptamer-functionalized lipopolymer for therapeutic genome editing of VEGFA in osteosarcoma, Chao Liang, Fangfei Li, Luyao Wang, Zong-Kang Zhang, Chao Wang, Bing He, Jie Li, Zhihao Chen, Atik Badshah Shaikh, Jin Liu, Xiaohao Wu, Songlin Peng, Lei Dang, Baosheng Guo, Xiaojuan He, D. W. T. Au, Cheng Lu, Hai Long Zhu, Bao-Ting Zhang, Aiping Lu, and Ge Zhang

A water-soluble nucleolin aptamer-paclitaxel conjugate for tumor-specific targeting in ovarian cancer, Fangfei Li, Jun Lu, Jin Liu, Chao Liang, Maolin Wang, Luyao Wang, Defang Li, Houzong Yao, Qiulong Zhang, Jia Wen, Zong-Kang Zhang, Jie Li, Quanxia Lv, Xiaojuan He, Baosheng Guo, Daogang Guan, Yuanyuan Yu, Lei Dang, Xiaohao Wu, Yongshu Li, Guofen Chen, Feng Jiang, Shiguo Sun, Bao-Ting Zhang, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

TAK1 inhibition attenuates both inflammation and fibrosis in experimental pneumoconiosis, Jie Li, Chao Liang, Zong-Kang Zhang, Xiaohua Pan, Songlin Peng, Wing-Sze Lee, Aiping Lu, Zhixiu Lin, Ge Zhang, Wing-Nang Leung, and Bao-Ting Zhang

PDF

Mechanisms for PACAP-induced prolactin gene expression in grass carp pituitary cells, Chengyuan Lin, Xue Jiang, Mulan He, Ling Zhao, Tao Huang, Zhaoxiang Bian, and Anderson O. L. Wong

PDF

Increased PLEKHO1 within osteoblasts suppresses Smad-dependent BMP signaling to inhibit bone formation during aging, Jin Liu, Chao Liang, Baosheng Guo, Xiaohao Wu, Defang Li, Zongkang Zhang, Kang Zheng, Lei Dang, Xiaojuan He, Changwei Lu, Songlin Pan, Xiaohua Pan, Bao-Ting Zhang, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

Osteoclastic miR-214 targets TRAF3 to contribute to osteolytic bone metastasis of breast cancer, Jin Liu, Defang Li, Lei Dang, Chao Liang, Baosheng Guo, Cheng Lu, Xiaojuan He, Hilda Y. S. Cheung, Bing He, Biao Liu, Fangfei Li, Jun Lu, Luyao Wang, Atik Badshah Shaikh, Feng Jiang, Changwei Lu, Songlin Peng, Zongkang Zhang, Bao-Ting Zhang, Xiaohua Pan, Lianbo Xiao, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

Targeting osteoblastic casein kinase-2 interacting protein-1 to enhance Smad-dependent BMP signaling and reverse bone formation reduction in glucocorticoid-induced osteoporosis, Jin Liu, Changewei Lu, Xiaohao Wu, Zhongkang Zhang, Jie Li, Baosheng Guo, Defang Li, Chao Liang, Lei Dang, Xiaohua Pan, Songlin Peng, Aiping Lu, Baoting Zhang, and Ge Zhang

Luteolin exerted less inhibitory effect on macrophage activation induced by Astragalus polysaccharide than by lipopolysaccharide, Zhi-Peng Li, Quan-Wei Zhang, Wei Wei, Li-Feng Li, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ai-Ping Lu, Zhao-Xiang Bian, and Quan-Bin Han

Utilization of G-quadruplex-forming aptamers for the construction of luminescence sensing platforms, Dik Lung Ma, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Tian-Shu Kang, Quanbin Han, Philip Wai Hong Chan, and Chung-Hang Leung

Oolong tea: A critical review of processing methods, chemical composition, health effects, and risk, Kwan-Wai Ng, Zi-Jun Cao, Hu-Biao Chen, Zhong-Zhen Zhao, and Tao Yi

论干针疗法是针灸学的一部分 = Discussion on “dry needling” being part of acupuncture, Zengfu Peng, Nenggui Xu, Zhaoxiang Bian, Canhui Li, Weidong Lu, Tao Huang, and Shaobai Wang

PDF

An ethanolic extract of ampelopsis radix exerts anti-colorectal cancer effects and potently inhibits STAT3 signaling in vitro, Tao Su, Jing-Xuan Bai, Ying-Jie Chen, Xin-Ning Wang, Xiu-Qiong Fu, Ting Li, Hui Guo, Pei-Li Zhu, Yue Wang, and Zhi-Ling Yu

PDF

Sensitization of melanoma cells to alkylating agent-induced DNA damage and cell death via orchestrating oxidative stress and IKKβ inhibition, Anfernee Kai-Wing Tse, Ying-Jie Chen, Xiu-Qiong Fu, Tao Su, Ting Li, Hui Guo, Pei-Li Zhu, Hiu-Yee Kwan, Brian Chi-Yan Cheng, Hui-Hui Cao, Sally Kin-Wah Lee, Wang-Fun Fong, and Zhi-Ling Yu

PDF

Multiconstituent identification in root, branch, and leaf extracts of Juglans mandshurica using ultra high performance liquid chromatography with quadrupole time‐of‐flight mass spectrometry, Tian‐Min Wang, Jing Liu, Tao Yi, Yan‐Jun Zhai, Hui Zhang, Hu‐Biao Chen, Shao‐Qing Cai, Ting‐Guo Kang, and Zhong‐Zhen Zhao

PDF

Anti-fatigue effects of the unique polysaccharide marker of Dendrobium officinale on BALB/c mice, Wei Wei, Zhi-Peng Li, Tong Zhu, Hau-Yee Fung, Tin-Long Wong, Xin Wen, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, and Quan-Bin Han

Morbidity pattern of traditional Chinese medicine primary care in the Hong Kong population, Wendy Wong, Cindy Lo Kuen Lam, Zhaoxiang Bian, Zhang Jin Zhang, Sze Tuen Ng, and Shong Tung

PDF

Fingerprint analysis of Resina Draconis by ultra-performance liquid chromatography, Yudi Xue, Lin Zhu, and Tao Yi

PDF

NRBF2 is involved in the autophagic degradation process of APP-CTFs in Alzheimer disease models, Chuanbin Yang, Cui-Zan Cai, Ju-Xian Song, Jie-Qiong Tan, Siva Sundara Kumar Druairajan, Ashok Iyaswamy, Ming-Yue Wu, Lei-Lei Chen, Zhenyu Yue, Min Li, and Jia-Hong Lu

PDF

Anti-HIV diphyllin glycosides from Justicia gendarussa, Hongjie Zhang, Emily Rumschlag-Booms, Yi-Fu Guan, Kang-Lun Liu, Dong-Ying Wang, Wan-Fei Li, Van Hung Nguyen, Nguyen Manh Cuong, Djaja Doel Soejarto, Harry H. S. Fong, and Lijun Rong

PDF

Potent inhibitor of drug-resistant HIV-1 strains identified from the medicinal plant Justicia gendarussa, Hong-Jie Zhang, Emily Rumschlag-Booms, Yi-Fu Guan, Dong-Ying Wang, Kang-Lun Liu, Wan-Fei Li, Van H. Nguyen, Nguyen M. Cuong, Djaja D. Soejarto, Harry H. S. Fong, and Lijun Rong

肝病患者先天运气与发病运气的关系探析 = Correlation between congenital yunqi and acquired yunqi in patients with liver disease, Xuan Zhang, Long Yan, Hong Wang, Yu Hao, Tian-xing Zhang, Long-fei Zheng, and Juan He

PDF

Liposomes equipped with cell penetrating peptide BR2 enhances chemotherapeutic effects of cantharidin against hepatocellular carcinoma, Xue Zhang, Congcong Lin, Aiping Lu, Ge Lin, Huoji Chen, Qiang Liu, Zhijun Yang, and Hongqi Zhang

PDF

The beneficial effects of quercetin, curcumin, and resveratrol in obesity, Yueshui Zhao, Bo Chen, Jing Shen, Lin Wan, Yinxin Zhu, Tao Yi, and Zhangang Xiao

Submissions from 2016

Astragalus membranaceus: A review of its protection against inflammation and gastrointestinal cancers, Ka Wai Au Yeung, Quanbin Han, and Ka Shun Joshua Ko

PDF

Inhibition of the STAT3 signaling pathway contributes to apigenin-mediated anti-metastatic effect in melanoma, Hui-Hui Cao, Jian-Hong Chu, Hiu-Yee Kwan, Tao Su, Hua Yu, Chi-Yan Cheng, Xiu-Qiong Fu, Hui Guo, Ting Li, Anfernee Kai-Wing Tse, Gui-Xin Chou, Huan-Biao Mo, and Zhi-Ling Yu

PDF

Survival benefit of a monoclonal antibody against cadherin-17 in an orthotopic liver tumor xenograft model, Kin Tak Chan, Lai Nar Tung, Ho Yu Lam, Mei Yuk Choi, Winnie Tan, Mung Yee Wong, Sarwat Fatima, Pui Ying Tam, Hector K. Wang, Edgar S. L. Liu, Zhaoxiang Bian, and Nikki P. Lee

PDF

Comprehensive quantitative analysis of SQ injection using multiple chromatographic technologies, Siu-Leung Chau, Zhi-Bing Huang, Yan-Gang Song, Rui-Qi Yue, Alan Ho, Chao-Zhan Lin, Wen-Hua Huang, and Quanbin Han

The genus Rosa and arthritis: Overview on pharmacological perspectives, Brian Chi Yan Cheng, Xiu-Qiong Fu, Hui Guo, Ting Li, Zheng-Zhi Wu, Kelvin Chan, and Zhi-Ling Yu

PDF

Review on Saussurea laniceps, a potent medicinal plant known as “snow lotus”: Botany, phytochemistry and bioactivities, Qi-Lei Chen, Xi-Yu Chen, Hu-Biao Chen, Hing-Man Ho, Wing-Ping Yeung, Zhong-Zhen Zhao, and Tao Yi

PDF

Synthesis of hexahydrofuro[3,2-c]quinoline, a martinelline type analogue and investigation of its biological activity, P.-Y. Chung, J. C.-O. Tang, C.-H. Cheng, Zhaoxiang Bian, W.-Y. Wong, K.-H. Lam, and C.-H. Chui

PDF

Efficacy and safety of Yirui capsule in patients with hyperlipidemia: Study protocol for a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Liang Dai, Lidan Zhong, Yan Cao, Wei Chen, Ying Cheng, Xiu-Fang Lin, Zhaoxiang Bian, and Aiping Lu

PDF

Targeted delivery systems for molecular therapy in skeletal disorders, Lei Dang, Jin Liu, Fangfei Li, Luyao Wang, Defang Li, Baosheng Guo, Xiaojuan He, Feng Jiang, Chao Liang, Biao Liu, Shaikh Atik Badshah, Bing He, Jun Lu, Cheng Lu, Aiping Lu, and Ge Zhang

In vitro assays suggest Shenqi Fuzheng Injection has the potential to alter melanoma immune microenvironment, Juan Du, Brian Chi Yan Cheng, Xiu-Qiong Fu, Tao Su, Ting Li, Hui Guo, Su-Mei Li, Jin-Feng Wu, Hua Yu, Wen-Hua Huang, Hui Cao, and Zhi-Ling Yu

PDF

Triptolide modulates TREM-1 signal pathway to inhibit the inflammatory response in rheumatoid arthritis, Danping Fan, Xiaojuan He, Yanqin Bian, Qingqing Guo, Kang Zheng, Yukun Zhao, Cheng Lu, Baoqin Liu, Xuegong Xu, Ge Zhang, and Aiping Lu

PDF

Comparative analysis of the major constituents in three related polygonaceous medicinal plants using pressurized liquid extraction and HPLC-ESI/MS, Jiafu Feng, Huazhong Ren, Qiufen Gou, Lin Zhu, Hong Ji, and Tao Yi

PDF

Bioassay-guided isolation and structural modification of the anti-TB resorcinols from Ardisia gigantifolia, Yi-Fu Guan, Xun Song, Ming-Hua Qiu, Shi-Hong Luo, Bao-Jie Wang, Nguyen Van Hung, Nguyen M. Cuong, Djaja Doel Soejarto, Harry H. S. Fong, Scott G. Franzblau, Sheng-Hong Li, Zhen-Dan He, and Hong-Jie Zhang

PDF

Litsea species as potential antiviral plant sources, Yifu Guan, Dongying Wang, Ghee T. Tan, Nguyen Van Hung, Nguyen Manh Cuong, John M. Pezzuto, Harry H. S. Fong, Djaja Doel Soejarto, and Hongjie Zhang

PDF

Combination therapeutics in complex diseases, Bing He, Cheng Lu, Guang Zheng, Xiaojuan He, Maolin Wang, Gao Chen, Ge Zhang, and Aiping Lu

PDF

Bioinformatics and microarray analysis of miRNAs in aged female mice model implied new molecular mechanisms for impaired fracture healing, Bing He, Zong-Kang Zhang, Jin Liu, Yi-Xin He, Tao Tang, Jie Li, Bao-Sheng Guo, Aiping Lu, Bao-Ting Zhang, and Ge Zhang

PDF

Assessing the quality of Smilacis Glabrae Rhizoma (Tufuling) by colormetrics and UPLC-Q-TOF-MS, Xicheng He, Tao Yi, Yina Tang, Jun Xu, Jianye Zhang, Yazhou Zhang, Lisha Dong, and Hubiao Chen

PDF

Botanical drugs in Ayurveda and Traditional Chinese Medicine, Yogini Jaiswal, Zhitao Liang, and Zhongzhen Zhao

PDF

Tian Jiu therapy for allergic rhinitis: Study protocol for a randomized controlled trial, Wai Kun, Lidan Zhong, Liang Dai, Chung-Wah Cheng, Aiping Lu, and Zhaoxiang Bian

PDF

Discovery of antifungal constituents from the Miao medicinal plant Isodon flavidus, Ji-Xin Li, Qi-Ji Li, Yi-Fu Guan, Xun Song, Ya-Hua Liu, Jing-Jie Zhang, Wan-Fei Li, Jiang Du, Min Zhu, Jeffrey A. Banas, Xiao-Nian Li, Lu-Tai Pan, and Hong-Jie Zhang

PDF

Chinese herbal medicine for functional abdominal pain syndrome: From clinical findings to basic understandings, Tao Liu, Ning Wang, Li Zhang, and Lidan Zhong

PDF

Chemical structure and immunomodulating activities of an α-glucan purified from Lobelia chinensis lour, Xiao-Jun Li, Wan-Rong Bao, Chung-Hang Leung, Dik Lung Ma, Ge Zhang, Aiping Lu, Shun-Chun Wang, and Quanbin Han

PDF

A mini-review for cancer immunotherapy: Molecular understanding of PD-1/PD-L1 pathway & translational blockade of immune checkpoints, Yongshu Li, Fangfei Li, Feng Jiang, Xiaoqing Lv, Rongjiang Zhang, Aiping Lu, and Ge Zhang

β-Cyclodextrin as an efficient catalyst for the one-pot synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives in water, Jun Lu, Xue-Wen Fu, Ge Zhang, and Chun Wang

PDF

Linkers having a crucial role in antibody–drug conjugates, Jun Lu, Feng Jiang, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

A luminescent G-quadruplex-selective iridium(III) complex for the label-free detection of lysozyme, Lihua Lu, Wanhe Wang, Modi Wang, Tian-Shu Kang, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Quanbin Han, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Acupuncture for neurogenesis in experimental ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis, Lin Lu, Lidan Zhong, and Zhaoxiang Bian

PDF

Metabolomics and Its application in the development of discovering biomarkers for osteoporosis research, Huanhuan Lv, Feng Jiang, Daogang Guan, Cheng Lu, Baosheng Guo, Chileung Chan, Songlin Peng, Baoqin Liu, Wenwei Guo, Hai Long Zhu, Xuegong Xu, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

Molecular mechanisms and translational therapies for human epidermal receptor 2 positive breast cancer, Quanxia Lv, Ziyuan Meng, Yuanyuan Yu, Feng Jiang, Daogang Guan, Chao Liang, Junwei Zhou, Aiping Lu, and Ge Zhang

A tutorial review for employing enzymes for the construction of G-quadruplex-based sensing platforms, Dik Lung Ma, Wanhe Wang, Zhifeng Mao, Chao Yang, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, Quanbin Han, and Chung-Hang Leung

PDF

An Ir(III) complex chemosensor for the detection of thiols, Zhifeng Mao, Jinbiao Liu, Tian-Shu Kang, Wanhe Wang, Quanbin Han, Chun-Ming Wang, Chung-Hang Leung, and Dik Lung Ma

PDF

Prodrug strategies for paclitaxel, Ziyuan Meng, Quanxia Lv, Jun Lu, Houzong Yao, Xiaoqing Lv, Feng Jiang, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

A novel coumarin, (+)-3′-angeloxyloxy-4′-keto-3′,4′-dihydroseselin, isolated from Bupleurum malconense (Chaihu) inhibited NF-κB activity, Huai-Xue Mu, Chengyuan Lin, Lin-Fang Huang, Da-Jian Yang, Aiping Lu, Quanbin Han, and Zhaoxiang Bian

Anti-inflammatory actions of (+)-3′α-angeloxy-4′-keto-3′,4′-dihydroseselin (Pd-Ib) against dextran sulfate sodium-induced colitis in C57BL/6 mice, Huai-Xue Mu, Jing Liu, Sarwat Fatima, Chengyuan Lin, Xiao-Ke Shi, Bin Du, Hai-Tao Xiao, Bao-Min Fan, and Zhaoxiang Bian

PDF

Mechanism of artemisinin resistance for malaria PfATP6 L263 mutations and discovering potential antimalarials: An integrated computational approach, N. Nagasundaram, George Priya C. Doss, Chiranjib Chakraborty, V. Karthick, D. Thirumal Kumar, V. Balaji, R. Siva, Aiping Lu, Ge Zhang, and Hailong Zhu

The comparison of trigger point acupuncture and traditional acupuncture = 激痛点针灸与传统针灸的关係与比较, Zengfu Peng, Ge Nan, Man-nga Cheng, and Ke-hua Zhou

Acupuncture treatment for tinnitus: A special case report, Zengfu Peng and Daniella P. K. Wong

PDF

Present advances and future perspectives of molecular targeted therapy for osteosarcoma, Atik Badshah Shaikh, Fangfei Li, Min Li, Bing He, Xiaojuan He, Guofen Chen, Baosheng Guo, Defang Li, Feng Jiang, Lei Dang, Shaowei Zheng, Chao Liang, Jin Liu, Cheng Lu, Biao Liu, Jun Lu, Luyao Wang, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

The antiviral effects of acteoside and the underlying IFN-γ-inducing action, Xue Song, Jiang He, Hong Xu, Xiao-Peng Hu, Xu-Li Wu, Hai-Qiang Wu, Li-Zhong Liu, Cheng-Hui Liao, Yong Zeng, Yan Li, Yue Hao, Chen-Shu Xu, Long Fan, Jian Zhang, Hong-Jie Zhang, and Zhen-Dan He

PDF

Metabolomics reveals the mechanisms for the cardiotoxicity of Pinelliae Rhizoma and the toxicity-reducing effect of processing, Tao Su, Yong Tan, Man-Shan Tsui, Hua Yi, Xiu-Qiong Fu, Ting Li, Chi Leung Chan, Hui Guo, Ya-Xi Li, Pei-Li Zhu, Anfernee Kai Wing Tse, Aiping Lu, and Zhi-Ling Yu

Standardization of the manufacturing procedure for Pinelliae Rhizoma Praeparatum cum Zingibere et Alumine, Tao Su, Wei-Wei Zhang, Ya-Ming Zhang, Brian Chi-Yan Cheng, Xiu-Qiong Fu, Ting Li, Hui Guo, Ya-Xi Li, Pei-Li Zhu, Hui Cao, and Zhi-Ling Yu

PDF

The critical roles of mitophagy in cerebral ischemia, Yan-Cheng Tang, Hong-Xia Tian, Tao Yi, and Hu-Biao Chen

PDF

Inhibition of pancreatic oxidative damage by stilbene derivative dihydro-resveratrol: Implication for treatment of acute pancreatitis, Siu Wai Tsang, Yi-Fu Guan, Juan Wang, Zhao-Xiang Bian, and Hong-Jie Zhang

PDF

In vivo delivery systems for therapeutic geome editing, Luyao Wang, Fangfei Li, Lei Dang, Chao Liang, Chao Wang, Bing He, Jin Liu, Defang Li, Xiaohao Wu, Xuegong Xu, Aiping Lu, and Ge Zhang

PDF

Recent advances in developing small molecules targeting nucleic acid, Maolin Wang, Yuanyuan Yu, Chao Liang, Aiping Lu, and Ge Zhang

Bioactive constituents from Radermachera boniana, Ming-Zhong Wang, Wen-Jian Xie, Yi-Fu Guan, Xun Song, Nguyen Van Hung, Nguyen Manh Cuong, Bernard D. Santarsiero, Harry H. S. Fong, D. Doel Soejarto, and Hong-Jie Zhang

PDF

Synthesis of platinum(II) and palladium(II) complexes with 9,9-dihexyl-4,5-diazafluorene and their in vivo antitumour activity against Hep3B xenografted mice, Q. W. Wang, P. L. Lam, R. S. M. Wong, G. Y. M. Cheng, K. H. Lam, Z. X. Bian, C. L. Ho, Y. H. Feng, R. Gambari, Y. H. Lo, W. Y. Wong, and C. H. Chui

PDF

Structure characterization and immunomodulating effects of polysaccharides isolated from Dendrobium officinale, Wei Wei, Feng Lei, Wan-Rong Bao, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Shao-Ping Nie, and Quanbin Han

PDF

TLR-4 may mediate signaling pathways of Astragalus polysaccharide RAP induced cytokine expression of RAW264.7 cells, Wei Wei, Hai-Tao Xiao, Wan-Rong Bao, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Xiao-Qiang Han, Chun-Hay Ko, Lau Clara Bik-San, Chun-Kwok Wong, Kwok-Pui Fung, Ping-Chung Leung, Zhaoxiang Bian, and Quanbin Han

Comprehensive quantitative analysis of Chinese patent drug YinHuang drop pill by ultra high-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry, Tin-Long Wong, Ya-Qi An, Bing-Chao Yan, Rui-Qi Yue, Tian-Bo Zhang, Hing-Man Ho, Tian-Jing Ren, Fung Hau-Yee, Dik Lung Ma, Chung-Hang Leung, Zhong-Liang Liu, Jian-Xin Pu, Quanbin Han, and Han-Dong Sun

Rapid and sensitive determination of the major steroidal saponins of Ypsilandra thibetica Franch by ultra high-performance liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry, Li Xia, Pu-Yue Quyang, Wen Gao, Tao Yi, Xian-Tao Zhang, Zhen-Dong Zhao, and Hua Yang

Seed-mediated growth approach for rapid synthesis of high-performance red-emitting CdTe quantum dots in aqueous phase and their application in detection of highly reactive oxygen species, Yali Xu, Junjie Hao, Xiaoying Niu, Shengda Qi, Hongli Chen, Kai Wang, Xingguo Chen, and Tao Yi

PDF

Comprehensive molecular profiling of the B7 family of immune-regulatory ligands in breast cancer, Zengyu Xu, Jing Shen, Maggie Haitian Wang, Tao Yi, Yangyang Yu, Yinxin Zhu, Bo Chen, Jianping Chen, Longfei Li, Minxing Li, Jian Zuo, Hui Jiang, Dexi Zhou, Jiajie Luan, and Zhangang Xiao

PDF

Methods to design and synthesize antibody-drug conjugates (ADCs), Houzong Yao, Feng Jiang, Aiping Lu, and Ge Zhang